usanmaq

usanmaq
f. Təngə gəlmək, bıqmaq, bezmək, canı sıxılmaq, yorulmaq, üzülmək. <Doktor Zibeydəyə:> Həyat öz-özlüyündə mücərrəd olaraq o qədər gözəldir ki, ondan doymaq və usanmaq olmaz. Ç.. <Laçın> uzun get-gəllərdən usandı. M. Hüs.. <Rəşid:> Yaşı altmışdan ötmüş olsa da, <Bəyim xalanın> hələ bir dəfə «yoruldum, usandım», – dediyini eşitməmişdim. İ. Hüseynov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • usanma — «Usanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • can — is. <fars.> 1. Dini etiqada görə, ölümlə vücuddan ayrılan qeyri maddi varlıq; ruh. Hələ canı var. – Çıxmayan cana ümid var. (Məsəl). Südlə gələn canla çıxar. (Ata. sözü). Səni canan sanıram, çıx bədənimdən, ey can! F.. Kərəm deyər: Haqq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zar — 1. <fars.> klas. 1. Səslə, yanıqlı yanıqlı ağlayan, inləyən, nalə edən, nalan (adətən izafətlərdə işlənir). Aşiqi zar. Bülbüli zar. // Yanıqlı yanıqlı, həzin həzin ağlama, inləmə; fəğan, nalə. Zar getmək – yanıqlıyanıqlı ağlamaq, fəğan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • usana gəlməx’ — (Şərur) usanmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bezar — sif. <fars.> Usanmış, bezmiş, çiyrinmiş, təngə gəlmiş; incik, narazı. Sevgilim, eşqü həvəsdən daha mən bezaram; İndi bir başqa dilarama pərəstişkaram. A. S.. Bezar olmaq – usanmaq, bezmək, çiyrinmək, təngə gəlmək. Canından bezar olan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bezarlanmaq — f. Bezar olmaq, təngə gəlmək, cana gəlmək, usanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bezgin — sif. Bezikmiş, təngə gəlmiş, usanmış. Bezgin olmaq – bezikmək, təngə gəlmək, usanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bezmək — f. Usanmaq, bezikmək, təngə gəlmək, cana gəlmək, bezar olmaq, bıqmaq. Canı tərk eylədim, bezdim cahandan; Səni bildim ki, can ilə cahansan. Nəs.. Çoxlarının bezdiyi və uzaq qaçdığı inadlı, şıltaqçı və ağlağan uşaqları Nazimə . . ələ alır, sakit… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bıqmaq — f. Bezikmək, usanmaq, təngə gəlmək. Daş yonmaqdan artıq bıqmışdım, başqa işə girmək istəyirdim. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”